ಹೋಂ/ಗೃಹ  |  Language Option  |  ಡೌನ್ ಲೋಡ್  |  ಆಗಾಗಿನ ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯು  |  Help Manual  |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (ಹೊಸ ಟೋಲ್‌ ಫ್ರೀ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ)  |  Site Map  
 
 

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಟ್ರೂಟೈಪ್ ಫಾಂಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲಿಮಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Kannada language True Type fonts with keyboard driver

Download
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಟ್ರೂಟೈಪ್ ಫಾಂಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Kannada language Multifont keyboard engine for True Type fonts
Download
ಫಾಂಟಗಳ ನಡುವಣ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿವರ್ತಕ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Generic fonts code and storage code converter for Kannada
Download
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಪರೀಕ್ಷಕ.

Spellchecker for Kannada
Download
ಇಂದ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಪದಕೋಶ.

Kannada Bilingual Dictionary
Download
ಕನ್ನಡ ದತ್ತ ಸಂಚಯ ವಿಂಗಡಣಾ ಉಪಕರಣ

Kannada Database Sorting Tool
Download
ಕನ್ನಡ ಬೆರಳಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ.

Kannada Type Assistant
Download
ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎಸ್.ವರ್ಡ್ ಉಪಕರಣ.

Kannada Microsoft Word Tool
Download
ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಕ್ಸೆಲ್ ಉಪಕರಣ.

Kannada Microsoft Excel Tool
Download
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡುವಣ ಪರಸ್ಪರ ಲಿಪ್ಯಂತರ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Kannada Language Transliteration Tool
Download
ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಬೋಧಕ.

Typing Tutor for Kannada
Download
ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕ-ನುಡಿ.

Kannada Text Editor -NUDI
Download
ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Kannada Library Management System
Download
ಕನ್ನಡ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು.

Kannada Tutor Package
Download
ಕನ್ನಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.

Kannada Personal Utilities
Download
ಕನ್ನಡ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ರಂಜನಾ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Kannada Games/Puzzles
Download
ಕನ್ನಡ ಲೋಗೊ ತಂತ್ರಾಂಶ.

Kannada LOGO
Download

ಸೂಚನೆ :

ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ zip ಫೈಲ್ ಅನ್ನು unzip ಮಾಡಿ ಮತ್ತು winzip ಬಳಸುತ್ತಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ.

Valid XHTML 1.0 Transitional