होम  |  Language Option  |  डाऊन लोड  |  एफ ए क्यू  |  Help Manual  |  आमच्याशी संपर्क (नवा टोल फ्री क्रमांक‍)  |  Site Map  
 
 
डाऊन लोड
ऑपरेटिंग सिस्टम - विन्डोज एक्स पी (32-बिट), विन्डोज 7,8 आणि 8.1 (32-बिट आणि 64-बिट), विन्डोज विस्टा (32-बिट आणि 64-बिट)
For Windows XP (32 bit), Windows 7,8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit)

इथे क्लिक करा
Click Here

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7,8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit) *

इथे क्लिक करा
Click Here

उबुंटू 11.04 (32-बिट)
For LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)]
इथे क्लिक करा
Click Here

ISO for LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)] *
इथे क्लिक करा
Click Here

* ISO contents can be copied and redistributed
Marathi version of Libre Office

Linux Windows
Localised Installer Package Version 4.2 Localised Installer Package Version 5.0

Marathi version of Firefox 40

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Marathi version of Thunderbird 20

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Marathi version of Pidgin

Linux Windows
Localised Installer Package
Version 2.10.7
Localised Installer Package
Version 2.10.11

Marathi version of GnuCash 2.6.9

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Marathi version of Inkscape

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Marathi version of Tuxpaint

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package
Version 0.9.22

Marathi version of Joomla

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Marathi version of Moodle (Learning Management System)

Linux Windows
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack

Marathi version of VLC Media Player

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Archives (Click Here)

For Windows 9X
विंडोज 9X साठी
Click Here
 
For Windows 2000 & above
विंडोज 2000 साठी
Click Here
 
For Linux
लिनक्स साठी
Click Here
 
Localized Firefox Version 20    Linux Installer Package | Windows Installer Package
CLICK HERE for terms and conditions
नोंद - अर्कावजच्या मध्ये असणारी टूल्स ऑपरेटिंग सिस्टमच्या अलिकडील आवृत्तीस अनुरूप नाहीत. काही टूल्स योग्यप्रकारे काम करू शकणार नाहीत.
Note - Tools under Archives are not compliant to latest version of operating systems. Some tools may not work properly.