வாயில்  |  மொழி தேர்வு  |  பதிவிறக்கங்கள்  |  வினாக்கள்  |  தொடர்புக்கு  
 
   
ட்ரூ டைப் எழுத்துருக்கள்
 


ட்ரூ டைப் எழுத்துருக்கள்

உருவாக்கம் :
 கேட்கிராஃப் டிஜிட்டல்ஸ் பிரைவேட் லிமிட்டட்
2,
வீட்க்ரஃப்டஸ் ரோட்
நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 034
தமிழ்நாடு, இந்தியா

தொலைபேசி: 0091-44-826 9021, 825 6812, 822 3824, 822 3825
தொலைநகல்: 0091-44-823 2290
இணையதளம் : www.cadgraf.com

விண்டோஸுக்கு

 • தேவையானவை
  •  ப்ராஸசர்: Intel Celeron
  • வின்டோஸ் 95/98, NT, 2000, 2003 அல்லது அதற்கு மேலே

நிறுவல் தகவல்

  • கீழே உள்ள இணைப்பை கிளிக் செய்து Zip கோப்பினை பதிவிறக்கி, உங்கள் கணினியில் உள்ள ஒரு அடைவில் சேமிக்கவும்.
  •  zip கோப்பை சேமித்த அடைவிற்கு செல்லவும்..
  • Zipஇலிருந்து உள்ளடக்கத்தை ஒரு தற்காலிக கோப்புறையில் பிரிக்கவும்  
  • இப்போது வின்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரரை பயன்படுத்தி இந்த எழுத்துருக்களை  தற்காலிக கோப்புறையில் இருந்து நகலெடுத்து எழுத்துருக்கள் கோப்புறையில் ஒட்டவும்.
தனிக்கோப்பை பதிவிறக்கவும்: (3.70 MB)

பகுதிகளாக பதிவிறக்கவும்:

பகுதி1(676 KB)

பகுதி2(728 KB)

பகுதி3(687 KB)

பகுதி4(605 KB)

 

கீ-போர்ட் டிரைவருடன் ட்ரூ டைப் எழுத்துருக்கள்

விண்டோஸுக்கு

 • தேவையானவை
  •  ப்ராஸசர்: Intel Celeron
  • வின்டோஸ் 95/98, NT, 2000, 2003 அல்லது அதற்கு மேலே

நிறுவல் தகவல்

  • கீழே உள்ள இணைப்புகளை கிளிக் செய்து Zip கோப்புகளின் இரு பகுதிகளையும் பதிவிறக்கி, உங்கள் கணினியில் உள்ள c:\ (c - டிரைவில்)  சேமிக்கவும்.
  •  zip கோப்பை சேமித்த c:\ -விற்கு செல்லவும்..
  • இரண்டு Zip கோப்பையும் TTFonts மற்றும் cadgraf என்ற பெயரில் தனித்தனி கோப்புறைகளில் பிரிக்கவும் .
  •   இப்போது TTFonts  கோப்புறைக்கு சென்று, நிறுவலை தொடங்க Setup.exe கோப்பின் மீது இருமுறை சொடுக்கவும்.பதிவிறக்க இங்கே சொடுக்கவும்  :
(
பகுதி 1- 8.28 MB) (பகுதி 2- 18.4 MB)